ICEO Düzenleme ve Davet Koordinatörlüğü

  • Topluluğumuzun her yıl Nisan aylarında düzenlediği ve Amiral etkinliğimiz olan ICEO Sektör Günleri öncesinde etkinliğimizin gün ayarlamalarını yapmak,
  • Etkinlik süresince yapılacak olan aktivitelerin saat planlanması,
  • Katılımcılarımızın konaklamaları ile ilgili oteller ile iletişime geçmek,
  • Üniversitemizin hocalarının ve katılımcılarımızın davet edilmesi,
  • Etkinliğimizin ana konusunun belirlenmesi gibi amiral etkinliğimiz ana temelleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.