5.Sektör Günleri(ICEO)

18-19-20 Nisan 2012 Tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Amfisinde 5 incisini düzenlediğimiz ICEO Sektör Günlerimizde bu yıl ‘’Yenilenebilir Enerji & Geri Dönüşüm” konusunu işledik.