Hakkımızda

Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET): Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri tarafından 1997-1998 eğitim öğretim döneminde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuş bir topluluktur.

EBİTET Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen,gerçekleştirdiği her faaliyette çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde yansıtmayı ilke edinmiş bir topluluktur.Tüm üniversite çapında faaliyet gösteren topluluğumuz 19 yıllık deneyimi sonucunda bir çok organizasyon ve etkinliği başarıyla gerçekleştirmiştir. Ve bu sayede üniversitedeki en aktif topluluk olma ünvanını da elde etmiştir.

Topluluğumuzun amacı ;

  • Hiçbir siyasi, ideolojik görüş ve siyasi çıkar gütmeden topluluk üyelerinin kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak,
  • Topluluk üyelerine seminer, konferans ve teknik gezi olanakları tanımakla beraber, iş ve staj olanakları sağlamak,
  • Topluluk üyelerine iş sektörleriyle ortaklaşa gerçekleştirilecek faliyetlerde, yer alacakları mühendislik ve iş dünyasında tecrübe edinmelerini ve bilgilendirilmelerini sağlamak,
  • Sektör Günleri Organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen Vaka Analizi Yarışması ile katılımcı öğrencileri iş dünyasına hazırlamak ve sektörün önde gelen firmalarıyla buluşturmak.
  • Topluluk üyelerinin bireysel proje, araştırma ve yazılarının yer aldığı dergi ve bülten yayınlamak,

Bu amaçlar doğrultusunda temel hedefimiz üniversitemizin ismini ulusal platformda en iyi şekilde temsil etmektir.